Contact

Contactformulier via het mailadres info@denelson.be.
Alle vragen en inlichtingen kunnen bekomen worden via onderstaande mailform!

TAFELRESERVERING IS NIET MOGELIJK

Wij eerbiedigen uw volledige privacy en zullen dit mailadres noch doorverkopen, noch aanbieden, noch gebruiken voor andere doeleinden dan deze door U hierboven expliciet aangeduid. U kan op elk ogenblijk verzoeken om uw gegevens te checken, te schrappen of aan te passen en dit via deze zelfde mailform. U kan ook steeds direct mailen aan info@denelson.be.